12/2: Anna-Sofia Maurin -“Metafysiska frågor: och ett möjligt svar”

Välkommen till en ny termin!

Den 12:e februari drar vi igång 2013 års föreläsningar med ett besök från FLoV:s sedan 2012 nya professor i Teoretisk filosofi, Anna-Sofia Maurin (hemsida: http://www.flov.gu.se/om/personal/anna-sofia-maurin/). Maurins forskning handlar i huvudsak om analytisk metafysik och så gör även detta föredrag, som går under titeln “Metafysiska frågor: och ett möjligt svar”.

Abstract:
“Vad är en metafysisk fråga? Har metafysiska frågor några (substantiella) svar? I mitt föredrag vill jag inledningsvis kommentera dessa och relaterade frågeställningar. En metafysisk fråga, menar jag, är i första hand en fråga rörande vad (i fundamental mening) som finns när X finns (och inte, som vissa filosofer hävdat, en fråga rörande huruvida X finns). Ett möjligt svar på den metafysiska frågan, sålunda förstådd, är följande: Det som (i fundamental mening) finns när allt det existerar som vi tror (och antar) finns i vardaglig och vetenskaplig mening, är troper. I mitt föredrag presenterar jag huvuddragen i den teori som ligger till grund för detta svar: den s.k. ”trop-teorin”. Jag argumenterar även för att denna teori inte bara utgör ett möjligt, utan dessutom ett (ovanligt) rimligt svar på den metafysiska frågan.”

Föredraget hålls i sal T302 på FLoV och följs, som brukligt, av en bar för samkväm på institutionen.

Väl mött!

Posted in 2013, Uncategorized | Comments Off on 12/2: Anna-Sofia Maurin -“Metafysiska frågor: och ett möjligt svar”

13/12: Timothy Williamson -“Knowledge and Imagination”

Den 13 december gästas Filosofiska föreningen av professor Timothy Williamson (Oxford University) som ger ett föredrag med titeln “Knowledge and Imagination”. Williamson är nuvarande innehavare av den mycket högt ansedda professuren “Wykeham Professor of Logic” samt världsledande forskare inom flera av den teoretiska filosofins fält, inte minst kunskapsteorin, språkfilosofin och metafilosofin. Hans hemsida återfinns här. Stora delar av hans ansenliga filosofiska prosuktion kan även hittas på Philapers.

Föredraget hålls (som vanligt) i T302 på FLoV, Olof Wijksgatan 6, och efter föredraget blir det – återigen, som vanligt – bar och samkväm på institutionen. FB-eventet finns här.

Väl mött!

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on 13/12: Timothy Williamson -“Knowledge and Imagination”

15/11: François Recanati föreläser på ämnet “Singular thought and descriptivism”

Filosofiska Föreningen besöks den 15 november av François Recanati från  Institut Jean-Nicod i Paris. Ämnet för föreläsningen är “Singular thought and descriptivism”:


In this talk I will present the debate between Descriptivism and Singularism and argue in favour of Singularism. Descriptivism is the view that our mental relation to individual objects goes through properties of those objects. What is given to us are, first and foremost, properties whose worldly instantiation we are able to detect, and only indirectly objects. In contrast, Singularism holds that our thought is about individual objects as much as it is about properties. Objects are given to us directly, in experience, and we do not necessarily think of them as the bearers of such and such properties. To characterize the (non-descriptive) ways we think of objects when they are given directly in experience, I will introduce the notion of a mental file.

Platsen är som vanligt sal T302 på Olof Wijksgatan 6, och efteråt erbjuds bar och mingel som brukligt.

FB-eventet hittar ni här. Väl mött!

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on 15/11: François Recanati föreläser på ämnet “Singular thought and descriptivism”

18/10: Ragnar Francén Olinder talar om intuitiva oenigheter och filosofisk pluralism

I de flesta filosofiska debatter förekommer argument som bygger på vad vi kan kalla för intuitionsmetodologin: Om en filosofisk teori har intuitivt orimliga konsekvenser så ses detta som ett skäl att förkasta teorin, om dess implikationer är intuitivt rimliga tas det som ett skäl att acceptera den. Exempel kan ges från diskussioner om personlig identitet, inom kunskapsfilosofi, språkfilosofi, moralteori och många andra fält. I dessa diskussioner är det dock inte ovanligt att olika personer gör olika och motstridiga intuitiva bedömningar – att konsekvenserna av en teori ses som intuitivt rimliga av vissa men som orimliga av andra. Vad ska vi dra för slutsatser av sådana oenigheter? Vanligtvis tänker sig filosofer att när två personer på detta sätt har motstridiga intuitioner så måste en av dem ha fel. I föredraget ska jag presentera argument för att tänka på sådana fall på ett annat sätt. Kanske bör vi för många filosofiska frågor ge upp idén att det finns ett unikt korrekt svar. Att två personer har olika intuitioner om ett filosofiskt relevant fall kan enligt denna idé ses som ett uttryck för att de talar förbi varandra snarare än att de är genuint oeniga.

Platsen är som vanligt sal T302 på Olof Wijksgatan 6 och efteråt blir det bar och mingel.

FB-eventet återfinns här. Väl mött!

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on 18/10: Ragnar Francén Olinder talar om intuitiva oenigheter och filosofisk pluralism

24/9: Tobias Hansson talar om identitet över tid

Identitet över tid – en omöjlighet?

De flesta av oss tar för givet att endast nuet existerar: det förflutna har upphört medan framtiden ännu inte har kommit till. Många filosofer och vetenskapsmän menar emellertid att detta synsätt är förfelat. De hävdar att förflutna och framtida händelser är lika verkliga som nutida. Enligt denna uppfattning (som ibland kallas blocktidsteorin eller B-teorin) bör tid förstås som en utsträckt, fjärde dimension. I föredraget diskuterar jag om B-teorin innebär att vi måste överge uppfattningen att det finns identitet över tid.

Platsen är som vanligt sal T302 på Olof Wijksgatan 6. Efteråt blir det som brukligt samkväm i vår eminenta bar där öl och vin serveras.

Facebook-eventet hittar ni här.

Välkomna!

 

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on 24/9: Tobias Hansson talar om identitet över tid

Föredrag av Bengt Brülde: Vilket ansvar har jag som individ för klimatet?

Fredagen den 14 september, kl. 19.00 i sal T302 (Olof Wijksgatan 6), gästas Filosofiska föreningen av Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet samt professor i praktisk filosofi med inriktning mot hälsofilosofi vid Högskolan Väst. Bengts föredrag handlar om klimatetik:

“Det finns idag en ganska stor enighet om att vi som lever i rika länder tillsammans är ansvariga för de klimat­förändringar som håller på att inträffa, och att vi därför är förpliktigade (som kollektiv) att göra något åt problemet. Men vilket ansvar har egentligen jag som individ att göra något åt klimatproblemet? Har jag t.ex. en moralisk skyldighet att lägga om min livsstil och mina konsumtionsmönster? Är det moraliskt fel av mig att flyga eller att äta nötkött? Kan den traditionella etiken alls ge någon vägledning i dessa frågor?”

Bengt Brülde är aktuell med boken Hur bör vi handla? Filosofiska tankar om rättvisemärkt, vegetariskt & ekologiskt (samförfattad med Joakim Sandberg). Boken kommer att finnas till försäljning efter föredraget (150 kr). Hälften av pengarna går direkt till organisationer som på ett effektivt sätt arbetar mot fattigdom och förtryck, för djurens välfärd och för en bättre miljö. Du kan läsa mer om boken på dess Facebooksida eller köpa den hos Bokia.


Efter föredraget blir det som vanligt bar med öl och vin i institutionens lokaler.

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on Föredrag av Bengt Brülde: Vilket ansvar har jag som individ för klimatet?

Årsmöte

Filosofiska föreningen vill tacka alla medlemmar -nya som gamla- som kommit på våra föreläsningar under läsåret 11/12. Det har varit ett givande och spännande år, och vi ser fram emot fler.

Tycker du att vi bjudit in fel föreläsare? Har du kanske något eget förslag på någon som du tycker att föreningen borde bjuda in? Eller förslag på någon annan sorts aktivitet? Maila gärna detta till oss i så fall.

Om du är intresserad av att hjälpa till mer aktivt i föreningen är du också välkommen på vårt årsmöte. Detta går av stapeln fredagen den 8 juni kl 15.00 i sal T340 på Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Vi bjuder på kaffe och kakor.

Hoppas att våra filosofiska vägar möts snart igen!

— Joakim Sandberg, ordförande

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on Årsmöte

Intentionality all the way down

Snart är vi tillbaka! Den 16:onde maj håller Tobias Schlicht ett föredrag om medvetandefilosofi. Tobias är professor i filosofi vid Ruhr-Universität Bochum, du hittar hans hemsida här. Så här beskriver han ämnet:

Traditionally, intentionality is regarded as that feature of all and only mental states, paradigmatically beliefs and desires, in virtue of which they are directed at or about something. The problem of intentionality is to explain how it fits into the natural order. In this talk it is proposed to treat intentionality as a feature of whole organisms who can be directed at objects and states of affairs in various ways, not only cognitively, but also in affective and sensorimotor ways. It is further suggested that these varieties of intentionality are ultimately grounded in a biological intentionality of organisms which we also find in the ultimative building blocks of all organism, namely cells.

Tiden är 19.00, salen T302 på Olof Wijksgatan 6.

Varmt välkomna!

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on Intentionality all the way down

Moral och motivation – ett dilemma

Ny föreläsning! Caj Strandberg från Göteborgs Universitet gästar oss på torsdagen den 26:e april. Här beskriver han sitt ämne:

Är man med nödvändighet motiverad att göra det som man anser vara moraliskt rätt? Internalismen svarar ”ja” på denna fråga medan externalismen svarar ”nej”. I föredraget argumenterar jag för att internalismen ställs inför ett dilemma som gör att det finns skäl att förneka denna uppfattning – det verkar inte finnas någon nödvändig koppling mellan moraliska uppfattningar och motivation.

Som vanligt är tiden 19.00 och salen T302 på Olof Wijksgatan 6. Efter föredraget blir det pub med öl och vin och fortsatt diskussion.
Välkomna!

Karta till Olof Wijksgatan 6

Cajs hemsida

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on Moral och motivation – ett dilemma

Vad gör vi här?

Är du nyfiken på vad som händer på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori?

Den 12.e April kommer institutionen hålla öppet hus och ge information om institutionens olika programutbildningar.

Allt börjar 19.00 och Filosofiska föreningen ordnar med bar. Mer information finns här.

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on Vad gör vi här?