16/4: Arianna Betti: “Against Facts”

Arianna Betti är professor i filosofi vid Amsterdam universitet och gästprofessor vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör sig i skärningspunkten mellan språkfilosofi, metafysik och logikens historia. Föreläsningen kommer utgå från hennes kommande bok “Against Facts”och kommer hållas på engelska.

Om Arianna

Föredraget hålls i sal T302 på FLoV och börjar klockan 19.00. Efter föreläsningen är alla välkomna till baren för fortsatt samkväm. För att lyssna på föredraget måste man vara medlem i Filosofiska föreningen och det kostar 50 kr per år.

Posted in 2014 | Comments Off on 16/4: Arianna Betti: “Against Facts”

13/2: Benjamin Schnieder: “Lying and Deception”

Nu är det äntligen dags för årets premiär av Filosofiska föreningen! Först ut är Benjamin Schnieder från University of Hamburg. Han har under den gångna terminen varit gästprofessor i teoretisk filosofi här vid FLoV och kommer denna kväll att prata om “Lying and deception”.

Som vanligt hålls föredraget i sal T302 på Olof Wijksgatan 6 och börjar klockan 19:00. För att delta måste man vara medlem i Filosofiska föreningen, vilket kostar 50kr./år (kan betalas i dörren). Efteråt blir det som vanligt samkväm med bar där man kan inhandla öl, vin och snacks för en billig penning.

Facebook-eventet hittar ni här. Väl mött!

Posted in 2014 | Comments Off on 13/2: Benjamin Schnieder: “Lying and Deception”

13/11: Frans Svensson: OBS! Inställd föreläsning.

Tyvärr får vi meddela att Frans Svensson fått förhinder och inte kan hålla den planerade föreläsningen hos oss den 13/11. Vi kan bara beklaga och hoppas givetvis att ett nytt tillfälle dyker upp framöver.

Posted in 2013 | Comments Off on 13/11: Frans Svensson: OBS! Inställd föreläsning.

8/11: Robert Pasnau: “In Search of the Domain of Sensory Privilege”

Fredagen den 8 november har vi äran att presentera ett föredrag av Robert Pasnau, professor vid University of Colorado. Hans filosofiska inriktning är i huvudsak medvetande- och kunskapsfilosofi och sysselsätter sig mycket med historiska filosofer. Se exempelvis hans försvar för varför filosofihistoria är viktigt. Pasnau är inbjuden av forskningsprogrammet Representation and Reality vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Föredragets titel är  “In Search of the Domain of Sensory Privilege” och handlar om:

Historically, one of the most persistent refrains in the philosophy of perception is that the senses are never in error. Of course, the senses may lead us to error, but even when that happens it has often been said that the error lies not with sensation, but at some other level. Here I consider some of the various inventive ways in which medieval authors attempted to make good on this doctrine, thereby securing a space for sensory reliability even in the face of the errors and illusions that we obviously encounter.

Föredraget hålls som vanligt i sal T302 på FLoV och börjar klockan 19.00. Efter föreläsningen är alla välkomna till baren och fortsatt samkväm. För att lyssna på föredraget måste man vara medlem i filosofiska föreningen och det kostar 50 kr per år.

Facebook-eventet hittas här. Väl mött!

Posted in 2013 | Comments Off on 8/11: Robert Pasnau: “In Search of the Domain of Sensory Privilege”

1/10: Lisa Furberg: “Livsslutsdirektiv och personlig identitet”

Höstens andra föreläsning går av stapeln redan 1/10 då vi gästas av Lisa Furberg som disputerade i praktisk filosofi 2012 vid Stockholms universitet med en avhandling som om och hur den etiska giltigheten i s.k förhandsdirektiv undermineras av kraftiga förändringar i patientens personlighet. Detta är också temat för hennes föreläsning.

Abstract:

Ett av de mest vanligt förekommande argumenten mot livsslutsdirektiv (livstestamenten) i den medicinsk-etiska debatten är ett argument som aktualiserar frågan om personlig identitet. Under vissa omständigheter, lyder argumentet, kan personen som skrev direktivet vara en annan person än den som direktivet kan komma att tillämpas på, och om så är fallet förlorar direktivet sin moraliska legitimitet. Inom den medicinsk-etiska debatten har ovan argument ofta utsatts för kritik – riktad dels mot antagandet att bristande psykologisk kontinuitet kan implicera att vi har att göra med två olika personer, dels mot det normativa påståendet att livsslutsdirektivet i så fall förlorar sin legitimitet. Jag menar att båda dessa sätt att undergräva argumentet är undermåliga och att bristande psykologisk kontinuitet är ett reellt hot mot livsslutsdirektivets moraliska legitimitet. 

Föredraget hålls i sal T302 på FLoV och börjar klockan 19.00. Efter föreläsningen är alla välkomna till baren och fortsatt samkväm. För att lyssna på föredraget måste man vara medlem i filosofiska föreningen och det kostar 50 kr per år.

Facebookeventet finns här. Väl mött!

Posted in 2013 | Comments Off on 1/10: Lisa Furberg: “Livsslutsdirektiv och personlig identitet”

HÖSTPREMIÄR 23/9: Introduktion + Claes Strannegård: “Artificiell intelligens: science fiction på väg att bli verklighet”

Höstens första föreläsning kommer hållas av Claes Strannegård, den förste att i Sverige disputera i ämnet logik. Han har efter flera år på Chalmers kommit tillbaka till institutionen där han en gång började. Hans forskning är främst inriktad på artificiell intelligens. Titeln på föreläsningen är: “Artificiell intelligens: science fiction på väg att bli verklighet?”

Föredraget hålls i sal T302 på FLoV och börjar klockan 19.00. Efter föreläsningen är alla välkomna till baren och fortsatt samkväm. För att lyssna på föredraget måste man vara medlem i filosofiska föreningen och det kostar 50 kr per år.

Innan Filosofiska föreningens föredrag kommer det vara en introduktion av institutionen på Plan 2. För detta krävs inget medlemskap i föreningen eller någon betalning. Så vill du veta vad man gör på institutionen kom och lyssna på representanter från några av de ämnen som finns på institutionen och ger ett svar på frågan: ”Vad gör vi här?”

Schema för “Vad gör vi här?”
17:30 – 17:40 – Olof Leffler (mentorskoordinator)
17:45 – 18:05 – Jan Lif (Praktisk filosofi)
18:10 – 18:30 – Elizabeth Coppock (Lingvistik)
18:35 – 18:55 – Morten Sager (Vetenskapsteori)

Abstract till föreläsningen:

Artificiell intelligens: science fiction på väg att bli verklighet

Datorprogram är idag bättre än människor t ex när det gäller att spela schack, hitta den snabbaste vägen mellan två städer och multiplicera tal. Människan är å andra sidan bättre på att spela go, bevisa matematiska satser och se skillnad på hundar och katter, för att bara ta några exempel. Vi människor har förmågan att snabbt kunna sätta oss in i problemområden som är helt nya för oss, vilket ger oss en stor fördel gentemot dagens datorprogram. Artificial general intelligence är ett relativt nytt forskningsområde, vars mål är att utveckla datorprogram med generell problemlösningsförmåga på mänsklig nivå. Jag kommer att diskutera hur långt man har kommit i denna forskning och vilka konsekvenser på olika områden ett genombrott där skulle kunna få.

Adressen är som vanligt Olof Wijksgatan 6, och Facebook-eventet hittar ni här.

Posted in 2013 | Comments Off on HÖSTPREMIÄR 23/9: Introduktion + Claes Strannegård: “Artificiell intelligens: science fiction på väg att bli verklighet”

JUBILEUM: Historisk tillbakablick

Filosofiska föreningen vid Göteborgs universitet firar i sin nuvarande inkarnation 10-årsjubileum. Dock har föreningsverksamheten vid institutionen äldre anor än så. Vi har letat i gömmorna och plockat fram en mängd gamla fotografier från det senaste halvseklet, tagna i alla möjliga och omöjliga sammanhang runt institutionen och de människor som har verkat där genom åren. Dessa har vi nu det stora nöjet att presentera här. Håll till godo!

Posted in 2013, Uncategorized | Comments Off on JUBILEUM: Historisk tillbakablick

JUBILEUMSFÖRELÄSNINGAR: John Searle och Christine Korsgaard

Filosofiska föreningen vid Göteborgs universitet firar tioårs-jubileum!

För att uppmärksamma detta kommer vi att hålla två jubileumsföreläsningar med två veckors mellanrum. En i teoretisk filosofi och en i praktisk filosofi. Först ut är John Searle den 21 maj och sedan Christine Korsgaard den 3 juni. Speciellt med dessa föreläsningar är att utöver frågor från publiken kommer också två forskare från FLoV att agera kommentatorer på presentationen.
(Observera att föreläsningarna inte hålls i den vanliga lokalen, utan i Stora Hörsalen på Humanisten.)

 

21/5: John Searle – Lecture on Social Ontology

Kommentatorer: Anna-Sofia Maurin, professor i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet och Jan Almäng, forskare i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet.

John Searle är Willis S. and Marion Slusser Professor of the Philosophy of Mind and Language vid University of California, Berkeley och har lämnat betydande bidrag till språk-, medvetande- och samhällsfilosofin. Bland annat har han utvecklat talaktsteorin, uppfunnit det kinesiska rummet (ett argument mot att maskiner skulle kunna ha samma sorts medvetande som människor) och påbörjat en analys av hur den, enligt Searle, medvetandeberoende sociala världen förhåller sig till den medvetandeoberoende fysiska världen. Det är också om det sistnämnda ämnet som han ska föreläsa för oss. Läs mer om John Searle här.

Tid: Tisdag 21 maj kl 19.00
Plats: Stora hörsalen, Humanisten

Facebook-event här.

  

3/6: Christine Korsgaard – On Having a Good

Kommentatorer: Gunnar Björnsson, professor i praktisk filosofi och Ingmar Persson, professor i praktisk filosofi.

Christine Korsgaard är Arthur Kingsley Porter Professor of Philosophy vid Harvard university och har genom åren gett betydande bidrag till bland annat forskningen rörande moraliskt agentskap, moraliska skäl och Kants moralfilosofi.

In a series of recent papers I have been arguing that the concept “good-­‐for” is prior to the concept of “good” (in the sense in which final ends are good), and exploring the implications of that claim. One of those implications is that everything that is good is good for someone. That implication seems to fall afoul of our intuitions about certain cases, such as the intuition that a world full of happy people and animals is better than a world full of miserable ones, even if the people and animals are different in the two cases, so that there is no one for whom the second world is better. Such cases tempt people to think that there must be impersonal goods, and that what it means to say that something is good for you is that you are the one who “has” some impersonal good. In this paper, I argue that if we approach things in this way, it is impossible to say what the “having” consists of, what relation it names. This leads me to a discussion of various things we do mean by saying that something is good for someone, how they are related to each other, and what sorts of entities can “have a good.” Finally, I explain why we think that a world full of happy people and animals is better than a world full of miserable ones, even if the people and animals are different in the two cases

Efter föreläsningarna är man som vanligt välkommen att följa med till Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori för bar till självkostnadspris och lättare förtäring. För att deltaga behöver man i vanlig ordning vara medlem i filosofiska föreningen vilket kostar 50 kr/år.

Tid: Måndag 3 juni kl 19.00
Plats: Stora hörsalen, Humanisten

Facebook-event här.

 

VÄL MÖTT!

Posted in 2013, Uncategorized | Comments Off on JUBILEUMSFÖRELÄSNINGAR: John Searle och Christine Korsgaard

12/3: Stephen Barker -“Flux First: A Journey into Neo-Heraclitean Time”

Den 12 mars har Filosofiska föreningen äran att presentera Stephen Barker (University of Nottingham). Barker är “Associate Professor” och “Reader” (ung. motsvarande docent) i filosofi och forskar inom framförallt språkfilosofi, metafysik och metafilosofi. Hans hemsida finns här. Detta föredrag handlar om metafysik och dess abstract lyder som följer:

“Call a ‘being-first ontology’ a conception of concrete reality that takes states of being, like possessing a property, to be fundamental, and which takes change to be a pattern in being. Call a ‘flux-first ontology’ a view that takes change, or flux, as basic, and sees concrete being, concrete objects persisting and having properties, as patterns in prior flux. The being-first approach has been with us since Parmenides, and is indeed, the dominant conception of being and change, and indeed, seems to be written into modern physics. The flux-first conception has been under siege since Heraclitus, and has largely been dismissed as incoherent. (Indeed, current philosophy does not even conceive of it.) This paper provides a new conception of what a flux-first ontology might be, which moves beyond mere process theory, viz, treating events as more basic that persisting objects. Flux-first analyses time in terms of change (flux), and not change in terms of time (as Being-first does). It treats ‘the now’ as fundamental, but it’s not presentism (only the present exists), nor a ‘moving spotlight view’, nor ‘growing block’. For Flux-first, the pervasive sense of time flow we all seem to have is no illusion. It’s real. To understand flux-first, you have to rethink something very basic about how we typically conceive of the structure of concrete reality. You have to rethink what properties (forms/universals) fundamentally are and how they manifest themselves in the world. The standard view, Being-first, holds that properties are fundamentally things possessed by objects, things ‘instantiated’, located at spacetime regions. In Flux-first, however, properties enter the world in an irreducibly, dynamic way, as aspects of change. The basic concrete episodes of reality are not states of affairs, but bundles of properties, which, you might say, dance together.”

Facebook-evenemanget hittas här, och föredraget hålls som vanligt i T302 på Olof Wijksgatan 6. Efter föredraget blir det i vanlig ordning bar och samkväm på institutionen.

Väl mött!

Posted in 2013, Uncategorized | Comments Off on 12/3: Stephen Barker -“Flux First: A Journey into Neo-Heraclitean Time”

Anteckningarna till Anna-Sofias föredrag

På allmän begäran läggs här presentationen från Anna-Sofias föredrag ut för nerladdning. Formatet är PDF och ni hittar filen här: Metafysiska frågor

Posted in 2013, Uncategorized | Comments Off on Anteckningarna till Anna-Sofias föredrag