2003

6/6-03: Releasefest med anledning av nyutgåvan av Wedbergs Filosofihistoria
Hans-Jörgen Ulfstedt (Stockholms universitet)

19/9-03: “Varför blir man filosof?”
Christian Munthe & Dag Westerståhl (Göteborgs universitet)

29/10-03: “Kants Kritik av omdömeskraften”
Sven-Olov Wallenstein (Södertörns högskola)