2004

29/1-04: “Bättre och bättre dag för dag”
Torbjörn Tännsjö (Stockholms universitet)

15/4-04: “Vetenskapens mystiska grunder”
Roland Poirier Martinsson (Lunds universitet)

26/5-04: “Vårt medvetande om tid”
Helge Malmgren (Göteborgs universitet)

6/10-04: “Vegetarianism, utbytbarhet och reciprocitet”
Ingmar Persson (Göteborgs universitet)

1/11-04: “Vad är egentligen tanke-externalism?”
Åsa Wikforss (Stockholms universitet)