2005

8/2-05: “Varför blir man filosof?”
Helge Malmgren & Ingmar Persson (Göteborgs universitet)

11/3-05: “Juristen – en filosof?”
Eva-Maria Svensson (Göteborgs universitet)

6/4-05: “Davidson on meaning and interpretation”
Kathrin Glüer-Pagin (Uppsala universitet)

15/9-05: “Self-knowledge”
Paul Snowdon (University College London)

14/10-05: “Sänk människan till människan! – ett sätt att filosofera”
Mats Furberg (Göteborgs universitet)

28/10-05: “Kampen mot pseudovetenskap”
Hanno Essén (Kungliga Tekniska högskolan)

2/12-05: “Civil olydnad”
Tomas Månsson (Stockholms universitet)