2006

9/2-06: “Varför blir man filosof?”
Petra Andersson, Susanna Radovic, Pia Nykänen (Göteborgs universitet)

7/3-06: “Är koherenta åsikter troligen sanna?”
Erik Olsson (Lunds universitet)

28/4-06: “Döden – ett symmetriargument”
Jens Johansson (Stockholms universitet)

8/9-06: “Den rationalistiska linjen i kristen senantik och bysantisk kosmologi”
Börje Bydén (Göteborgs universitet)

12/10-06: “Religionens återkomst inom samtida filosofi”
Ola Sigurdson (Göteborgs universitet)

27/10-06: “Negativa fakta”
Gunnar Björnsson (Göteborgs universitet)

29/11-06: “Jaget och intentionaliteten i Humes teori om stolthet”
Åsa Carlson (Stockholms universitet)