2007

2/2-07: “Varför blir man filosof?”
Susanna Andersson & Joakim Sandberg (Göteborgs universitet)

21/3-07: “Världens största tal”
Fredrik Engström (Göteborgs universitet)

17/4-07: “Kan vi lita på våra moraliska intuitioner?”
Henrik Ahlenius (Stockholms universitet)

4/6-07: “Just what can you taste in a wine?”
Barry C. Smith (University of London)

7/9-07: “Kärlek och kunskap – om erotik, text och retorik i Platons Faidros”
Frank Lorentzon (Göteborgs universitet)

25/9-07: “Consequentialist Arrogance”
John Skorupski (University of S:t Andrews)

9/11-07: “Vad är lycka och hur kan det mätas?”
Bengt Brülde (Göteborgs universitet)

11/12-07: “Respecting people’s right to reproduce: compulsory parenting education”
Daniela Cutas (Göteborgs universitet)