2009

24/2-09: “Hegel, begäret och självmedvetenhetens negativitet”
Sven-Olov Wallenstein (Södertörns högskola)

2/4-09: “Vad hände med queerteorin?”
Tiina Rosenberg (Lunds universitet)

28/5-09: “Vad har frihet med mänskliga rättigheter att göra?”
Lena Halldenius (Malmö högskola)

27/9-09: “Empty Cages: An Introduction to Animal Rights”
Tom Regan (North Carolina State University)

4/11-09: “Tortyrens epistemologi”
Mattias Gardell (Uppsala universitet)

10/12-09: “Konsten att bedra sig själv”
John Eriksson (Göteborgs universitet)