2010

28/1-10: “Att känna sig själv”
Åsa Wikforss (Stockholms universitet)

25/2-10: “Galna brottslingar – om tillräknelighet och straffansvar”
Susanna Radovic (Göteborgs universitet)

15/4-10: “Modern fysik och verkligheten”
Martin Cederwall (Chalmers)

21/5-10: “Double Bookkeeping in Delusions: Explaining the Gap between Saying and Doing”
Lisa Bortolotti (University of Birmingham)

20/10-10: “Reflections on Relations, Realism and Segelberg”
Herbert Hochberg (University of Texas, Austin)

5/11-10: “Klimatförändringarna, historiska utsläpp och rättvisa”
Göran Duus-Otterström (Göteborgs universitet)

18/11-10: “Lyckoforskning och empirisk moralfilosofi”
David Brax (Lunds universitet)

8/12-10: “Behöver filosofin ett kritiskt seende?”
Olle Sjögren (Göteborgs universitet)