Om oss

Filosofiska föreningen är en ideell kårförening knuten till Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Vi är till för dig som vill diskutera filosofi under trevliga former. Föreningen drivs av aktiva medlemmar, med syftet att uppmuntra kontakten mellan filosofer, studenter och övriga intresserade. Vår främsta verksamhet är att ordna intressanta föredrag med efterföljande samkväm och diskussion.

För att ta del i föreningens aktiviteter måste du bli medlem. Detta blir du genom att betala medlemsavgiften på 50 kr. Du betalar enklast i samband med att du kommer på någon av våra föreläsningar. Alla är välkomna att bli medlemmar, även personer som inte är knutna till universitetet. Medlemskapet gäller ett läsår.

Filosofiska föreningens stadgar