Kontakta oss

Filosofiska föreningen
Göteborgs universitet
Filosofi, lingvistik, vetenskapsteori
Box 200
405 30 Göteborg

Tel: 031 – 786 45 71

E-post: kontakt@filfor.se
Hemsida: webmaster@filfor.se

Ordförande: Thomas Hartvigsson
Kassör: Susanna Salmijärvi
Sekreterare: Andreas Chatzopoulos
Ledamöter: Joakim Sandberg, Anna Gregerstam Nilsson,  Saila Anneli Aho, Anders Gustavsson, Lars Gäfvert