Vad gör vi här?

18.00, den 7 april bjuder Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori tillsammans med studentgruppen och filosofiska föreningen in till en kväll på temat: Vad gör vi här?

Under kvällen kommer vi att få lyssna på föredrag på teman som filosofi för lingvister, lingvistik för filosofer och vetenskapsteori för alla. Vi kommer även få möjlighet att lyssna på en paneldiskussion där forskare, lärare och studenter får ge sin syn på sitt arbete och sina studier och det möjligheter de ser med dem.

Varmt välkomna!

Karta till Olof Wijksgatan 6

This entry was posted in 2011, Uncategorized. Bookmark the permalink.