Vem ska ha den sista njuren?

Torsdagen den 10 mars klockan 19.00 i sal T302, Olof Wijksgatan 6 kommer Lars Sandman, professor vid Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.

Inom hälso- Lars Sandmanoch sjukvården finns det begränsat med resurser. Befolkningen blir äldre med ökande hälso- och sjukvårdsbehov, nya dyra metoder utvecklas och därmed ökar gapet än mer mellan vad vi har råd med och vilka behov eller förväntningar det finns från befolkningen. Hur ska vi fördela de resurser som finns? Kan det göras på ett rättvist sätt? I föredraget presenteras ett antal teorier om rättvis fördelning av hälso- och sjukvård tillsammans med den i Sverige lagstiftade etiska plattformen för rättvisa prioriteringar. Dessa tillämpas på ett antal exempel hämtade ur vården som underlag för en diskussion kring vad som kan vara en rimlig rättvisteori när det gäller hälso- och sjukvårdsresurser.

Efter föredraget blir det pub med öl och vin och fortsatt diskussion på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Varmt välkomna!

Lars hemsida
Karta till Olof Wijksgatan 6

This entry was posted in 2011, Uncategorized. Bookmark the permalink.