29/4: Filip Radovic: “Att vara övertygad om att man inte längre lever”

Den tredje föreläsningen för terminen kommer att hållas av Filip Radovic, lektor i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet. Hans forskning har i huvudsak varit inriktad mot medvetandefilosofi och han var redaktör för en bok om livets mening som släpptes 2012.

Föreläsningen har titeln “Att vara övertygad om att man inte längre lever” och kommer att handla om Cotards syndrom och nihilistiska vanföreställningar:

Allt från vampyrer till the walking dead avhandlas i ljuset av banbrytande upptäckter inom artonhundratalspsykiatrin. Jag ska främst försöka besvara följande fråga: hur kan man på allvar tro att man är död? Hur utmanar denna föreställning Descartes cogito? Förresten, vad menade egentligen Descartes med “cogito”?

Efter föreläsningen blir det samkväm som vanligt. För att få lyssna på föreläsningen behöver man vara medlem i filosofiska föreningen. Det blir man på plats och det kostar 50kr/år

Facebook-eventet hittas här. Väl mött!

This entry was posted in 2015. Bookmark the permalink.