6/5: Jan Almäng: “Socialontologi som medvetandefilosofi: några filosofihistoriska reflektioner”

Jan Almäng är forskare i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet. Hans forskning är är i huvudsak inriktad på medvetandefilosofi men har också berört metafysik och språkfilosofi. För närvarande har han ett projekt, finansierat av vetenskapsrådet, som handlar om tidsfenomenologi. Läs mer om Jan här.

Socialontologi är ett relativt nytt forskningsfält inom teoretisk filosofi. I det här föredraget kommer jag att argumentera för att socialontologin har mycket gemensamt med medvetandefilosofin. Både socialontologi och medvetandefilosofi är regionalontologier eller materialontologier, dvs undersökningsföremålet är inte generella drag hos verkligheten utan specifika drag hos ett begränsat område av verkligheten, nämligen institutionella respektive psykologiska entiteter. Där modern medvetandefilosofi är mer än ett sekel gammal, är emellertid det moderna intresset för socialontologiska spörsmål med några få briljanta undantag relativt nytt och endast något decennium gammalt. I det här föredraget försöker jag visa på vissa likheter mellan utvecklandet av socialontologiska frågeställningar och några centrala drag i 1900-talets medvetandefilosofi. Om jag har rätt, så innebär det att det finns en avsevärd risk att moderna socialontologer kommer att återupprepa misstag som präglade olika reduktiva teorier om medvetandets natur.

Föredraget hålls i sal T302 på FLoV och börjar klockan 19.00. Efter föreläsningen är alla välkomna till baren och fortsatt samkväm. För att lyssna på föredraget måste man vara medlem i Filosofiska föreningen och det kostar 50 kr per år. Facebook-eventet hittar ni här.

This entry was posted in 2014. Bookmark the permalink.