1/10: Lisa Furberg: “Livsslutsdirektiv och personlig identitet”

Höstens andra föreläsning går av stapeln redan 1/10 då vi gästas av Lisa Furberg som disputerade i praktisk filosofi 2012 vid Stockholms universitet med en avhandling som om och hur den etiska giltigheten i s.k förhandsdirektiv undermineras av kraftiga förändringar i patientens personlighet. Detta är också temat för hennes föreläsning.

Abstract:

Ett av de mest vanligt förekommande argumenten mot livsslutsdirektiv (livstestamenten) i den medicinsk-etiska debatten är ett argument som aktualiserar frågan om personlig identitet. Under vissa omständigheter, lyder argumentet, kan personen som skrev direktivet vara en annan person än den som direktivet kan komma att tillämpas på, och om så är fallet förlorar direktivet sin moraliska legitimitet. Inom den medicinsk-etiska debatten har ovan argument ofta utsatts för kritik – riktad dels mot antagandet att bristande psykologisk kontinuitet kan implicera att vi har att göra med två olika personer, dels mot det normativa påståendet att livsslutsdirektivet i så fall förlorar sin legitimitet. Jag menar att båda dessa sätt att undergräva argumentet är undermåliga och att bristande psykologisk kontinuitet är ett reellt hot mot livsslutsdirektivets moraliska legitimitet. 

Föredraget hålls i sal T302 på FLoV och börjar klockan 19.00. Efter föreläsningen är alla välkomna till baren och fortsatt samkväm. För att lyssna på föredraget måste man vara medlem i filosofiska föreningen och det kostar 50 kr per år.

Facebookeventet finns här. Väl mött!

This entry was posted in 2013. Bookmark the permalink.