HÖSTPREMIÄR 23/9: Introduktion + Claes Strannegård: “Artificiell intelligens: science fiction på väg att bli verklighet”

Höstens första föreläsning kommer hållas av Claes Strannegård, den förste att i Sverige disputera i ämnet logik. Han har efter flera år på Chalmers kommit tillbaka till institutionen där han en gång började. Hans forskning är främst inriktad på artificiell intelligens. Titeln på föreläsningen är: “Artificiell intelligens: science fiction på väg att bli verklighet?”

Föredraget hålls i sal T302 på FLoV och börjar klockan 19.00. Efter föreläsningen är alla välkomna till baren och fortsatt samkväm. För att lyssna på föredraget måste man vara medlem i filosofiska föreningen och det kostar 50 kr per år.

Innan Filosofiska föreningens föredrag kommer det vara en introduktion av institutionen på Plan 2. För detta krävs inget medlemskap i föreningen eller någon betalning. Så vill du veta vad man gör på institutionen kom och lyssna på representanter från några av de ämnen som finns på institutionen och ger ett svar på frågan: ”Vad gör vi här?”

Schema för “Vad gör vi här?”
17:30 – 17:40 – Olof Leffler (mentorskoordinator)
17:45 – 18:05 – Jan Lif (Praktisk filosofi)
18:10 – 18:30 – Elizabeth Coppock (Lingvistik)
18:35 – 18:55 – Morten Sager (Vetenskapsteori)

Abstract till föreläsningen:

Artificiell intelligens: science fiction på väg att bli verklighet

Datorprogram är idag bättre än människor t ex när det gäller att spela schack, hitta den snabbaste vägen mellan två städer och multiplicera tal. Människan är å andra sidan bättre på att spela go, bevisa matematiska satser och se skillnad på hundar och katter, för att bara ta några exempel. Vi människor har förmågan att snabbt kunna sätta oss in i problemområden som är helt nya för oss, vilket ger oss en stor fördel gentemot dagens datorprogram. Artificial general intelligence är ett relativt nytt forskningsområde, vars mål är att utveckla datorprogram med generell problemlösningsförmåga på mänsklig nivå. Jag kommer att diskutera hur långt man har kommit i denna forskning och vilka konsekvenser på olika områden ett genombrott där skulle kunna få.

Adressen är som vanligt Olof Wijksgatan 6, och Facebook-eventet hittar ni här.

This entry was posted in 2013. Bookmark the permalink.