JUBILEUM: Historisk tillbakablick

Filosofiska föreningen vid Göteborgs universitet firar i sin nuvarande inkarnation 10-årsjubileum. Dock har föreningsverksamheten vid institutionen äldre anor än så. Vi har letat i gömmorna och plockat fram en mängd gamla fotografier från det senaste halvseklet, tagna i alla möjliga och omöjliga sammanhang runt institutionen och de människor som har verkat där genom åren. Dessa har vi nu det stora nöjet att presentera här. Håll till godo!

This entry was posted in 2013, Uncategorized. Bookmark the permalink.