JUBILEUMSFÖRELÄSNINGAR: John Searle och Christine Korsgaard

Filosofiska föreningen vid Göteborgs universitet firar tioårs-jubileum!

För att uppmärksamma detta kommer vi att hålla två jubileumsföreläsningar med två veckors mellanrum. En i teoretisk filosofi och en i praktisk filosofi. Först ut är John Searle den 21 maj och sedan Christine Korsgaard den 3 juni. Speciellt med dessa föreläsningar är att utöver frågor från publiken kommer också två forskare från FLoV att agera kommentatorer på presentationen.
(Observera att föreläsningarna inte hålls i den vanliga lokalen, utan i Stora Hörsalen på Humanisten.)

 

21/5: John Searle – Lecture on Social Ontology

Kommentatorer: Anna-Sofia Maurin, professor i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet och Jan Almäng, forskare i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet.

John Searle är Willis S. and Marion Slusser Professor of the Philosophy of Mind and Language vid University of California, Berkeley och har lämnat betydande bidrag till språk-, medvetande- och samhällsfilosofin. Bland annat har han utvecklat talaktsteorin, uppfunnit det kinesiska rummet (ett argument mot att maskiner skulle kunna ha samma sorts medvetande som människor) och påbörjat en analys av hur den, enligt Searle, medvetandeberoende sociala världen förhåller sig till den medvetandeoberoende fysiska världen. Det är också om det sistnämnda ämnet som han ska föreläsa för oss. Läs mer om John Searle här.

Tid: Tisdag 21 maj kl 19.00
Plats: Stora hörsalen, Humanisten

Facebook-event här.

  

3/6: Christine Korsgaard – On Having a Good

Kommentatorer: Gunnar Björnsson, professor i praktisk filosofi och Ingmar Persson, professor i praktisk filosofi.

Christine Korsgaard är Arthur Kingsley Porter Professor of Philosophy vid Harvard university och har genom åren gett betydande bidrag till bland annat forskningen rörande moraliskt agentskap, moraliska skäl och Kants moralfilosofi.

In a series of recent papers I have been arguing that the concept “good-­‐for” is prior to the concept of “good” (in the sense in which final ends are good), and exploring the implications of that claim. One of those implications is that everything that is good is good for someone. That implication seems to fall afoul of our intuitions about certain cases, such as the intuition that a world full of happy people and animals is better than a world full of miserable ones, even if the people and animals are different in the two cases, so that there is no one for whom the second world is better. Such cases tempt people to think that there must be impersonal goods, and that what it means to say that something is good for you is that you are the one who “has” some impersonal good. In this paper, I argue that if we approach things in this way, it is impossible to say what the “having” consists of, what relation it names. This leads me to a discussion of various things we do mean by saying that something is good for someone, how they are related to each other, and what sorts of entities can “have a good.” Finally, I explain why we think that a world full of happy people and animals is better than a world full of miserable ones, even if the people and animals are different in the two cases

Efter föreläsningarna är man som vanligt välkommen att följa med till Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori för bar till självkostnadspris och lättare förtäring. För att deltaga behöver man i vanlig ordning vara medlem i filosofiska föreningen vilket kostar 50 kr/år.

Tid: Måndag 3 juni kl 19.00
Plats: Stora hörsalen, Humanisten

Facebook-event här.

 

VÄL MÖTT!

This entry was posted in 2013, Uncategorized. Bookmark the permalink.