12/2: Anna-Sofia Maurin -“Metafysiska frågor: och ett möjligt svar”

Välkommen till en ny termin!

Den 12:e februari drar vi igång 2013 års föreläsningar med ett besök från FLoV:s sedan 2012 nya professor i Teoretisk filosofi, Anna-Sofia Maurin (hemsida: http://www.flov.gu.se/om/personal/anna-sofia-maurin/). Maurins forskning handlar i huvudsak om analytisk metafysik och så gör även detta föredrag, som går under titeln “Metafysiska frågor: och ett möjligt svar”.

Abstract:
“Vad är en metafysisk fråga? Har metafysiska frågor några (substantiella) svar? I mitt föredrag vill jag inledningsvis kommentera dessa och relaterade frågeställningar. En metafysisk fråga, menar jag, är i första hand en fråga rörande vad (i fundamental mening) som finns när X finns (och inte, som vissa filosofer hävdat, en fråga rörande huruvida X finns). Ett möjligt svar på den metafysiska frågan, sålunda förstådd, är följande: Det som (i fundamental mening) finns när allt det existerar som vi tror (och antar) finns i vardaglig och vetenskaplig mening, är troper. I mitt föredrag presenterar jag huvuddragen i den teori som ligger till grund för detta svar: den s.k. ”trop-teorin”. Jag argumenterar även för att denna teori inte bara utgör ett möjligt, utan dessutom ett (ovanligt) rimligt svar på den metafysiska frågan.”

Föredraget hålls i sal T302 på FLoV och följs, som brukligt, av en bar för samkväm på institutionen.

Väl mött!

This entry was posted in 2013, Uncategorized. Bookmark the permalink.