13/12: Timothy Williamson -“Knowledge and Imagination”

Den 13 december gästas Filosofiska föreningen av professor Timothy Williamson (Oxford University) som ger ett föredrag med titeln “Knowledge and Imagination”. Williamson är nuvarande innehavare av den mycket högt ansedda professuren “Wykeham Professor of Logic” samt världsledande forskare inom flera av den teoretiska filosofins fält, inte minst kunskapsteorin, språkfilosofin och metafilosofin. Hans hemsida återfinns här. Stora delar av hans ansenliga filosofiska prosuktion kan även hittas på Philapers.

Föredraget hålls (som vanligt) i T302 på FLoV, Olof Wijksgatan 6, och efter föredraget blir det – återigen, som vanligt – bar och samkväm på institutionen. FB-eventet finns här.

Väl mött!

This entry was posted in 2012, Uncategorized. Bookmark the permalink.