15/11: François Recanati föreläser på ämnet “Singular thought and descriptivism”

Filosofiska Föreningen besöks den 15 november av François Recanati från  Institut Jean-Nicod i Paris. Ämnet för föreläsningen är “Singular thought and descriptivism”:


In this talk I will present the debate between Descriptivism and Singularism and argue in favour of Singularism. Descriptivism is the view that our mental relation to individual objects goes through properties of those objects. What is given to us are, first and foremost, properties whose worldly instantiation we are able to detect, and only indirectly objects. In contrast, Singularism holds that our thought is about individual objects as much as it is about properties. Objects are given to us directly, in experience, and we do not necessarily think of them as the bearers of such and such properties. To characterize the (non-descriptive) ways we think of objects when they are given directly in experience, I will introduce the notion of a mental file.

Platsen är som vanligt sal T302 på Olof Wijksgatan 6, och efteråt erbjuds bar och mingel som brukligt.

FB-eventet hittar ni här. Väl mött!

This entry was posted in 2012, Uncategorized. Bookmark the permalink.