18/10: Ragnar Francén Olinder talar om intuitiva oenigheter och filosofisk pluralism

I de flesta filosofiska debatter förekommer argument som bygger på vad vi kan kalla för intuitionsmetodologin: Om en filosofisk teori har intuitivt orimliga konsekvenser så ses detta som ett skäl att förkasta teorin, om dess implikationer är intuitivt rimliga tas det som ett skäl att acceptera den. Exempel kan ges från diskussioner om personlig identitet, inom kunskapsfilosofi, språkfilosofi, moralteori och många andra fält. I dessa diskussioner är det dock inte ovanligt att olika personer gör olika och motstridiga intuitiva bedömningar – att konsekvenserna av en teori ses som intuitivt rimliga av vissa men som orimliga av andra. Vad ska vi dra för slutsatser av sådana oenigheter? Vanligtvis tänker sig filosofer att när två personer på detta sätt har motstridiga intuitioner så måste en av dem ha fel. I föredraget ska jag presentera argument för att tänka på sådana fall på ett annat sätt. Kanske bör vi för många filosofiska frågor ge upp idén att det finns ett unikt korrekt svar. Att två personer har olika intuitioner om ett filosofiskt relevant fall kan enligt denna idé ses som ett uttryck för att de talar förbi varandra snarare än att de är genuint oeniga.

Platsen är som vanligt sal T302 på Olof Wijksgatan 6 och efteråt blir det bar och mingel.

FB-eventet återfinns här. Väl mött!

This entry was posted in 2012, Uncategorized. Bookmark the permalink.