24/9: Tobias Hansson talar om identitet över tid

Identitet över tid – en omöjlighet?

De flesta av oss tar för givet att endast nuet existerar: det förflutna har upphört medan framtiden ännu inte har kommit till. Många filosofer och vetenskapsmän menar emellertid att detta synsätt är förfelat. De hävdar att förflutna och framtida händelser är lika verkliga som nutida. Enligt denna uppfattning (som ibland kallas blocktidsteorin eller B-teorin) bör tid förstås som en utsträckt, fjärde dimension. I föredraget diskuterar jag om B-teorin innebär att vi måste överge uppfattningen att det finns identitet över tid.

Platsen är som vanligt sal T302 på Olof Wijksgatan 6. Efteråt blir det som brukligt samkväm i vår eminenta bar där öl och vin serveras.

Facebook-eventet hittar ni här.

Välkomna!

 

This entry was posted in 2012, Uncategorized. Bookmark the permalink.