Ateismfilosofi – vad är det, och varför behövs den?

Den 15 mars, 19.00 gästas Filosofiska föreningen av Ingvar Johansson, professor emeritus i teoretisk filosofi vid Umeå universitet. Ingvar kommer att ge föredraget Ateismfilosofi – vad är det, och varför behövs den? Så här presenterar han temat:

Föreläsningen pläderar för behovet av mer systematiska filosofiska reflektioner med utgångspunkt i åsikten att Gud nog inte existerar. Den ökade sekulariseringen har naturligtvis redan fört med sig denna typ av tänkande, men jag vill få det jämställt med religionsfilosofi. Medan religionsfilosofin (till skillnad från teologin) kan ses som en reaktion på utmaningar från sekulärt tänkande, ser jag ateismfilosofin som en reaktion på utmaningar från religionen. Jag tror inte att bara man blir av med religionerna så försvinner helt behovet av reflektion över livets alla existentiella problem. Ateister bör kanske betrakta religioner på samma sätt som man ofta kan betrakta äldre vetenskapliga teorier, något i den föråldrade teorin lever som approximation kvar i den nya och förbättrade teorin. Utifrån detta synsätt kommer jag att ge en mängd korta reflektioner över saker som moralregler, ritualer för livets gräns- och tröskelsituationer, bön, bikt, förlåtelse, helighet, syndiga tankar och dödsbetraktelser. Många och korta därför att syftet inte är att ge några svar, utan att sätta igång den typ av tankeverksamhet som jag vill kalla ateismfilosofi.

Efter föredraget håller baren öppet som vanligt.
Välkomna!

Föreläsningen ges i sal T302 på Olof Wijksgatan 6.
Karta till Olof Wijksgatan 6

Ingvars hemsida

Medlemskap i Filosofiska föreningen löses på plats (50 kr för två terminer).

This entry was posted in 2012, Uncategorized. Bookmark the permalink.