The Real Essence of Consciousness

Vi fick precis möjligheten att ha en föreläsning med Grant Gillett, och den tackar vi självklart inte nej till. Det är redan måndag 12 december detta sker. Lokalen är T302 på Olof Wijksgatan 6; tiden 19.00. Grant är professor vid University of Otago, Nya Zeeland och har forskat inom både medvetandefilosofi och etik.

The distinction between real and nominal essence relates philosophical intuitions to what we know about nature. When we look at the real essence of consciousness we are best to look at a coherent account of brain function. The best account is grounded in the philosophy of Aristotle and the evolutionary neurology of John Hughlings Jackson and developed through the idea of Franz Brentano. When we do that we find that the real essence of consciousness is a way of understanding the function of the brain as the evolved information processing unit of a living human being-in-the-world-with-others.

Efter föreläsningen kommer vi tyvärr inte ha någon bar denna gången.

Grants hemsida

Karta till Olof Wijksgatan 6

Välkomna!

This entry was posted in 2011, Uncategorized. Bookmark the permalink.