Vilka barn ska vi välja?

På fredag, 2 december 19.00 i sal T219 (OBS. Annan sal än vanligt) kommer Niklas Juth, lektor i medicinsk etik vid Karolinska institutet, att föreläsa om de etiska frågorna runt avancerad fosterdiagnostik. Som han själv beskriver det:

Medicinsk och teknologisk utveckling möjliggör i allt större utsträckning föräldrar att välja framtida barn utifrån deras ärftliga egenskaper. Olika former av fosterdiagnostik har redan funnits sedan 70-talet. Senaste decenniet har möjligheten att välja embryon innan graviditet utvecklats, så kallad preimplantatorisk genetisk diagnostik. Nu står vi på gränsen inför en ny omvälvande förändring på detta område – icke-invasiv fosterdiagnostik. Denna innebär att man från ett enkelt blodprov på mamman tidigt under graviditeten kan isolera fostrets DNA och upptäcka en mängd genetiska sjukdomar och på sikt även andra egenskaper. Sammanfattningsvis blir det lättare och lättare att välja barn. Det som för några decennier sedan betraktades som tankeexperimentell science fiction som endast var av teoretiskt intresse för filosofer är redan idag klinisk vardag. Den etiska frågan är om man ska välkomna eller motverka denna utveckling. Bör vi dra någon gräns för vilka metoder vi ska använda oss av? Är det exempelvis mer legitimt att välja bort barn med risk att utveckla sjukdomar än att aktivt välja barn med större möjlighet att utveckla t.ex. muskelmassa eller matematisk förmåga? Ska vården till och med uppmuntra föräldrar att göra vissa typer av tester genom allmän screening för vissa tillstånd? Denna typ av frågor vill jag diskutera på sammankomsten.

Efter föredraget blir det som vanligt pub med öl och vin och fortsatt diskussion på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Niklas hemsida

Karta till Olof Wijksgatan 6

Medlemskap för två terminer kostar 50 kr och löses på plats.

Välkomna!

This entry was posted in 2011, Uncategorized. Bookmark the permalink.