Megaränta på mikrolån: Låt de fattiga betala?

Nu kommer höstens första föreläsning! Den sjunde oktober, 19.00 håller vår egna Joakim Sandberg, forskare i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet, ett föredrag om mikrokrediter.

Mikrolån (eller mikrokrediter) är ytterst småskaliga banklån, ofta på under 100 kr, utställda till människor i extrem fattigdom t ex i utvecklingsländer som Bangladesh, Bolivia och Ghana. Dessa har hyllats som ’framtidens bistånd’ och sägs ibland vara det mest effektiva sättet att bekämpa den globala fattigdomen på. Min föreläsning handlar dock om mikrolånens baksida, eller mer precist om priset på deras framgång. Ett av de vanligast förekommande klagomålen på mikrokreditrörelsen är nämligen att räntorna på de fattigas lån är så otroligt höga. Kommersiella banker i Väst tar sällan mer än 5-10% i årlig ränta på de lån som vi tar, t ex bostads- eller nystartslån. Men de fattiga kan ofta tvingas betala ett par procent i veckan, vilket på årsbasis blir uppemot 100% (eller ibland t o m mer!). Mikrobankerna försvarar sig med att säga att det kostar mer pengar att administrera ett stort antal väldigt små lån, och att riskbedömningar från storbankerna också driver upp de egna räntekostnaderna. Men är det verkligen moraliskt försvarligt att kräva uppemot 100% i ränta på lån till fattiga människor? (Jag svarar ja.)

Efter föredraget blir det som vanligt pub med öl och vin och fortsatt diskussion på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Varmt välkomna!

Joakims hemsida
Karta till Olof Wijksgatan 6

Medlemskap för två terminer kostar 50 kr och löses på plats.

This entry was posted in 2011, Uncategorized. Bookmark the permalink.