Monthly Archives: April 2016

28/4: Benjamin Matheson: “Are we morally responsible for our drunken behaviour?”

Filosofiska föreningens sista föreläsning för våren kommer att hållas av Benjamin Matheson, post-doc i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet. Hans huvudsakliga forskningsintresse är moraliskt ansvar. Are we morally responsible for our drunken behaviour? – Have you ever got drunk? – … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on 28/4: Benjamin Matheson: “Are we morally responsible for our drunken behaviour?”