Monthly Archives: November 2014

10/12: Helen Frowe: “Stand Your Ground? On the Ethics of Unnecessary Defensive Killings”

Nästa föreläsning kommer att hållas av Helen Frowe. Hon är forskare i filosofi vid Stockholms universitet och föreståndare för Stockholms centrum för krigs- och fredsetik. Hennes filosofiska forskningsintressen är, enligt egen utsago, etiska frågor som berör krig, självförsvar och att … Continue reading

Posted in 2014 | Comments Off on 10/12: Helen Frowe: “Stand Your Ground? On the Ethics of Unnecessary Defensive Killings”

11/11: Stephen Mumford: “Do you have a free will”

Nästa föreläsning kommer hållas av Stephen Mumford, professor i metafysik vid University of Nottingham. Han har skrivit flera böcker om metafysik och vetenskapsfilosofi. Mer om honom kan man läsa här. Do you have free will? Our bodies are physical and … Continue reading

Posted in 2014 | Comments Off on 11/11: Stephen Mumford: “Do you have a free will”