Monthly Archives: April 2014

6/5: Jan Almäng: “Socialontologi som medvetandefilosofi: några filosofihistoriska reflektioner”

Jan Almäng är forskare i teoretisk filosofi vid Göteborgs universitet. Hans forskning är är i huvudsak inriktad på medvetandefilosofi men har också berört metafysik och språkfilosofi. För närvarande har han ett projekt, finansierat av vetenskapsrådet, som handlar om tidsfenomenologi. Läs … Continue reading

Posted in 2014 | Comments Off on 6/5: Jan Almäng: “Socialontologi som medvetandefilosofi: några filosofihistoriska reflektioner”

16/4: Arianna Betti: “Against Facts”

Arianna Betti är professor i filosofi vid Amsterdam universitet och gästprofessor vid Göteborgs universitet. Hennes forskning rör sig i skärningspunkten mellan språkfilosofi, metafysik och logikens historia. Föreläsningen kommer utgå från hennes kommande bok “Against Facts”och kommer hållas på engelska. Om … Continue reading

Posted in 2014 | Comments Off on 16/4: Arianna Betti: “Against Facts”