Monthly Archives: October 2012

18/10: Ragnar Francén Olinder talar om intuitiva oenigheter och filosofisk pluralism

I de flesta filosofiska debatter förekommer argument som bygger på vad vi kan kalla för intuitionsmetodologin: Om en filosofisk teori har intuitivt orimliga konsekvenser så ses detta som ett skäl att förkasta teorin, om dess implikationer är intuitivt rimliga tas … Continue reading

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on 18/10: Ragnar Francén Olinder talar om intuitiva oenigheter och filosofisk pluralism