Monthly Archives: September 2012

24/9: Tobias Hansson talar om identitet över tid

Identitet över tid – en omöjlighet? De flesta av oss tar för givet att endast nuet existerar: det förflutna har upphört medan framtiden ännu inte har kommit till. Många filosofer och vetenskapsmän menar emellertid att detta synsätt är förfelat. De … Continue reading

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on 24/9: Tobias Hansson talar om identitet över tid