Monthly Archives: April 2011

Ovisshet och trosvisshet: en kristen vetenskapsteoretikers trosbekännelse

På tisdag den 19 april har vi en ny föreläsning. Då kommer Morten Sager, lektor i vetenskapsteori vid GU. Plats är sal T302, Olof Wijksgatan 6 och tiden är 19.00. I vardagliga samtal om tro och vetande både i kyrkan … Continue reading

Posted in 2011, Uncategorized | Comments Off on Ovisshet och trosvisshet: en kristen vetenskapsteoretikers trosbekännelse

Kommande föreläsningar

Förutom vårt samarbete med studengruppen planerar vi dessa föreläsningar: Morten Sager från GU, 19 april Heather Draper från Birmingham, 12 maj Mihaela Miroiu från Bucharest, 24 maj Mer information kommer.

Posted in 2011, Uncategorized | Comments Off on Kommande föreläsningar

Vad gör vi här?

18.00, den 7 april bjuder Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori tillsammans med studentgruppen och filosofiska föreningen in till en kväll på temat: Vad gör vi här? Under kvällen kommer vi att få lyssna på föredrag på teman som filosofi … Continue reading

Posted in 2011, Uncategorized | Comments Off on Vad gör vi här?