Category Archives: 2012

13/12: Timothy Williamson -“Knowledge and Imagination”

Den 13 december gästas Filosofiska föreningen av professor Timothy Williamson (Oxford University) som ger ett föredrag med titeln “Knowledge and Imagination”. Williamson är nuvarande innehavare av den mycket högt ansedda professuren “Wykeham Professor of Logic” samt världsledande forskare inom flera … Continue reading

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on 13/12: Timothy Williamson -“Knowledge and Imagination”

15/11: François Recanati föreläser på ämnet “Singular thought and descriptivism”

Filosofiska Föreningen besöks den 15 november av François Recanati från  Institut Jean-Nicod i Paris. Ämnet för föreläsningen är “Singular thought and descriptivism”: ” In this talk I will present the debate between Descriptivism and Singularism and argue in favour of Singularism. Descriptivism … Continue reading

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on 15/11: François Recanati föreläser på ämnet “Singular thought and descriptivism”

18/10: Ragnar Francén Olinder talar om intuitiva oenigheter och filosofisk pluralism

I de flesta filosofiska debatter förekommer argument som bygger på vad vi kan kalla för intuitionsmetodologin: Om en filosofisk teori har intuitivt orimliga konsekvenser så ses detta som ett skäl att förkasta teorin, om dess implikationer är intuitivt rimliga tas … Continue reading

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on 18/10: Ragnar Francén Olinder talar om intuitiva oenigheter och filosofisk pluralism

24/9: Tobias Hansson talar om identitet över tid

Identitet över tid – en omöjlighet? De flesta av oss tar för givet att endast nuet existerar: det förflutna har upphört medan framtiden ännu inte har kommit till. Många filosofer och vetenskapsmän menar emellertid att detta synsätt är förfelat. De … Continue reading

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on 24/9: Tobias Hansson talar om identitet över tid

Föredrag av Bengt Brülde: Vilket ansvar har jag som individ för klimatet?

Fredagen den 14 september, kl. 19.00 i sal T302 (Olof Wijksgatan 6), gästas Filosofiska föreningen av Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet samt professor i praktisk filosofi med inriktning mot hälsofilosofi vid Högskolan Väst. Bengts föredrag handlar … Continue reading

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on Föredrag av Bengt Brülde: Vilket ansvar har jag som individ för klimatet?

Årsmöte

Filosofiska föreningen vill tacka alla medlemmar -nya som gamla- som kommit på våra föreläsningar under läsåret 11/12. Det har varit ett givande och spännande år, och vi ser fram emot fler. Tycker du att vi bjudit in fel föreläsare? Har … Continue reading

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on Årsmöte

Intentionality all the way down

Snart är vi tillbaka! Den 16:onde maj håller Tobias Schlicht ett föredrag om medvetandefilosofi. Tobias är professor i filosofi vid Ruhr-Universität Bochum, du hittar hans hemsida här. Så här beskriver han ämnet: Traditionally, intentionality is regarded as that feature of all … Continue reading

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on Intentionality all the way down

Moral och motivation – ett dilemma

Ny föreläsning! Caj Strandberg från Göteborgs Universitet gästar oss på torsdagen den 26:e april. Här beskriver han sitt ämne: Är man med nödvändighet motiverad att göra det som man anser vara moraliskt rätt? Internalismen svarar ”ja” på denna fråga medan … Continue reading

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on Moral och motivation – ett dilemma

Vad gör vi här?

Är du nyfiken på vad som händer på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori? Den 12.e April kommer institutionen hålla öppet hus och ge information om institutionens olika programutbildningar. Allt börjar 19.00 och Filosofiska föreningen ordnar med bar. Mer information … Continue reading

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on Vad gör vi här?

Ateismfilosofi – vad är det, och varför behövs den?

Den 15 mars, 19.00 gästas Filosofiska föreningen av Ingvar Johansson, professor emeritus i teoretisk filosofi vid Umeå universitet. Ingvar kommer att ge föredraget Ateismfilosofi – vad är det, och varför behövs den? Så här presenterar han temat: Föreläsningen pläderar för … Continue reading

Posted in 2012, Uncategorized | Comments Off on Ateismfilosofi – vad är det, och varför behövs den?